Stany aplikacji i usług

Aplikacje

Opisy statusów

Ikona Opis
Aplikacja zaplanowana do wdrożenia [data].
Aplikacja dostępna produkcyjnie i działająca poprawnie.
Aplikacja dostępna w ofercie, bez kontroli poprawności działania – nietestowana.
Aplikacja niedostępna z powodu problemów technicznych.
Aplikacja częściowo testowana – nie wszystkie wersje lub instancje mogą działać poprawnie.1
Aplikacja dostępna częściowo – nie wszystkie wersje lub instancje działają poprawnie.1
Aplikacja bez dostępnych instancji.1
Aplikacja tymczasowo niedostępna – [zakres oraz przyczyna niedostępności].
Aplikacja wycofana z oferty.

Dodatkowe atrybuty

Ikona Opis
Aplikacja ma przydzielonego opiekuna.
Aplikacja zostanie wycofana [data wycofania].
Dla jednej z podrzędnych wersji lub instancji zbliża się data wycofania.2
Dla jednej z podrzędnych instancji zbliża się data wycofania.3
Dla aplikacji albo podrzędnej wersji lub instancji zaplanowany jest przestój.2
Dla wersji albo podrzędnej instancji zaplanowany jest przestój.3
Dla instancji zaplanowany jest przestój.4

Uwagi

  1. Dotyczy aplikacji oraz wersji.
  2. Dotyczy aplikacji.
  3. Dotyczy wersji.
  4. Dotyczy instancji.

Usługi

Opisy statusów

Ikona Opis
Usługa zaplanowana do wdrożenia.
Usługa dostępna produkcyjnie i działająca poprawnie.
Usługa dostępna w ofercie, bez kontroli poprawności działania – nietestowana.
Usługa lub pewne jej komponenty są tymczasowo niedostępne – [zakres oraz przyczyna niedostępności].
Usługa wycofywana z oferty.
Usługa wycofana z oferty.

Dodatkowe atrybuty

Ikona Opis
Usługa ma przydzielonego opiekuna.
Usługa zostanie wycofana.
Dla usługi lub jakiegoś z jej komponentów zaplanowany jest przestój.

Komponenty

Opisy statusów

Ikona Opis
Komponent dostępny.
Komponent tymczasowo niedostępny – [zakres oraz przyczyna niedostępności].

Dodatkowe atrybuty

Ikona Opis
Dla komponentu usługi zaplanowany jest przestój.